• Category Archives Geen categorie
 • e-Consult

  U heeft een mail gekregen van onze praktijk waarin wij u uitnodigen om uw eigen gezondheidsportaal te openen via MijnGezonheid.net. Hierin kunt u zelf online uw zorgzaken regelen. Tevens is het mogelijk om online te communiceren met uw zorgverleners uit onze praktijk door middel van e-Consult en kunt u herhaalrecepten aanvragen. Het is fijn hier gebruik van te maken voor u en voor ons zeker ten tijde van het coronavirus nu fysieke consulten beperkt zijn.

  Als u gebruik wilt maken van MijnGezondheid.net kunt u zich handmatig aanmelden via dit aanmeldingsformulier.

  U kunt het e-Consult van MijnGezondheid.net eenvoudig gebruiken door met uw DigiD (via de DigiD app of sms-code) in te loggen op MijnGezondheid.net. Mocht u hier niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag naar de ondersteuningspagina van MijnGezondheid.net.

  Vanaf 1 juli krijgt u ook de mogelijkheid tot inzage in uw eigen dossier.


 • Coronavirus

  Regels omtrent het coronavirus:

  Heeft u milde luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging)?

  KOM DAN NIET NAAR DE PRAKTIJK, ook niet als u al een afspraak gepland had staan, als u alleen maar wat wilt vragen of een brief of labformulier af wilt halen!

  U kunt de praktijk natuurlijk wel bellen:

  • Als u luchtwegklachten heeft en ernstig benauwd bent;
  • Als u luchtwegklachten heeft, die ernstiger zijn geworden;
  • Als u luchtwegklachten heeft en u bent 70 jaar of ouder;
  • Als u luchtwegklachten heeft en daarbij ook andere lichamelijke klachten heeft waardoor u een verhoogd risico loopt (bijv. verlaagde weerstand, diabetes, COPD of astma);
  • Als u andere klachten heeft, waarbij u van mening bent dat u met spoed beoordeeld moet worden door de huisarts.

  We zullen meer vragen telefonisch afhandelen dan gebruikelijk. De wachttijden aan de telefoon kunnen daardoor soms langer zijn.

  Heeft u wel een afspraak gekregen, kom dan bij voorkeur alleen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan maximaal 1 begeleider mee. Kom op de afgesproken tijd en niet eerder!
  HOUDT U AFSTAND IN DE GANG EN WACHTKAMER!

  U MOET THUIS BLIJVEN EN UITZIEKEN totdat u tenminste 1 dag klachtenvrij bent.

  Voor klachten die al langere tijd spelen en waarvoor het niet nodig is om op korte termijn gezien te worden door de huisarts, vragen wij u te wachten met het maken van een afspraak tot de crisis voorbij is.

  Afhalen formulieren praktijk:
  Tussen 11-12 uur of tussen 16-17 uur

  Bloedprikken:
  Tot nader order is het niet mogelijk om via Saltro bloed te prikken op de prikposten Otterlo, Harskamp en omgeving.
  U kunt wel terecht op de volgende locaties:
  Kootwijkerbroek:
  Schoonbeekhof 3
  Maandag-woensdag-vrijdag van 08:00-09:00
  Barneveld:
  Rozenstraat 1
  Dagelijks van 07:00-09:00

  Inmiddels kunt u ook weer terecht bij de Gelderse Vallei en Norschoten, maar wel op afspraak, tel: 0318-434345
  Het Dorpshuis/De Aanloop is nog gesloten.

  Indien u een jaarcontrole bij de praktijkondersteuner heeft staan en er geen bloed geprikt is kunt u beter de afspraak verzetten.

  Afspraken en verwijzingen ziekenhuis:
  De dienstverlening van ziekenhuizen Gelderse Vallei en Rijnstate Arnhem waren door de corona crisis sterk aangepast, de reguliere zorg is inmiddels weer gefaseerd van start gegaan, houdt er wel rekening mee dat de wachttijden langer kunnen zijn dan normaal, indien het geen spoedindicatie betreft.

  Bevolkingsonderzoeken:
  Het RIVM gaat weer gefaseerd van start met bevolkingsonderzoeken naar kanker. U krijgt hier bericht over van Bevolkingsonderzoek zelf. Als u vragen heeft hierover, kunt u met hen contact opnemen via het volgende telefoonnummer 088-1186300 of kijk op hun website www.bevolkingsonderzoeknederland.nl


  Apotheek:
  Ga NIET naar de apotheek bij verkoudheid en/of hoestklachten. De apotheek neemt contact met u op over de wijze waarop u de medicatie ontvangt.
  Vele patiënten zijn nu aan het hamsteren geslagen, ook qua medicatie. Paracetamol en ibuprofen is o.a. al erg slecht leverbaar en daarom worden er niet meer dan twee doosjes per gezin verstrekt, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden.
  Herhaalmedicatie wordt niet eerder besteld dan veertien dagen voordat uw medicijnen op zijn.


 • Delta Apotheek

  Soms krijgt u een andere verpakking van uw medicijnen dan u gewend bent, de huisarts heeft daar geen invloed op.

  Dit kan doordat:

  • het patent verlopen is en andere fabrikanten ook het middel mogen maken. Die kunnen dat dan een stuk goedkoper, maar zijn wel van dezelfde kwaliteit;
  • de zorgverzekeraar bepaalde prijsafspraken heeft gemaakt met fabrikanten, waardoor de apotheek de contractverplichting met de zorgverzekeraar heeft om dit preferente middel af te leveren;
  • er leveringsproblemen zijn en er daardoor een alternatief geleverd moet worden.

  De apotheek denkt graag met u mee! De apotheek kijkt bij elke aflevering welke middelen beschikbaar zijn op de markt, welke leverbaar zijn en welk middel voor de zorgverzekeraar de voorkeur heeft.

  Heeft u toch nog vragen over uw medicatie m.b.t. bovenstaande? Neem dan altijd contact met uw apotheek op. Het heeft geen zin uw huisarts/assistentes hierover te benaderen!