Griep- en pneumokokken vaccinaties

Griep- en pneumokokkenvaccinaties 2022

Dit najaar zullen de griep- en pneumokokkenvaccinaties plaatsvinden op de volgende data:
– Donderdag 3 november ‘s middags
– Donderdag 10 november ’s middags

U krijgt te zijner tijd bericht middels een uitnodiging per post voor betreffende vaccin(s) waar u voor in aanmerking komt.

U ontvangt de uitnodiging voor de griepprik als u boven de 60 jaar bent of een verminderde weerstand, diabetes, een hart-, long- of nierziekte heeft.

De pneumokokkenprik geeft extra bescherming tegen longontsteking. Vooral mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken. Indien u geboren bent tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956 ontvangt u dit jaar een uitnodiging hiervoor.Comments are closed.