Triage

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage? Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u één van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.  Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

• De assistente heeft direct overleg met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.

• De assistente maakt een afspraak voor een visite.

• De assistente maakt een afspraak voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkondersteuner of bij henzelf.

• De assistente geeft u een advies; dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.

• De assistente zal uw vraag voorleggen aan de huisarts.

U wordt gevraagd terug te bellen nadat er overleg heeft plaatsgevonden, dit is na 11.30 uur en na 16.00 uur. De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage? Voor een soepel verloop van het spreekuur waarbij we wachttijden tot het minimum trachten te beperken vragen we u om uw medewerking. Bij het maken van een afspraak is het naast de aard van uw vraag ook van belang dat u duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of dat u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden in verband met de uitloop van spreekuren kunnen worden voorkomen.

Dubbele afspraken

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen. Soms kan het niet anders dat u wat vaker terug moet komen.Comments are closed.