POH GGZ

POH GGZ
De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg. Tot het takenpakket van de POH GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (in samenwerking met de huisarts). De werkzaamheden van de POH GGZ zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie.

Anne de Wild is psycholoog en werkzaam bij HSK. Op maandagmiddag en vrijdagochtend is ze ingehuurd in onze praktijk als POH GGZ.Comments are closed.