Praktijkondersteuners (POH)

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam. De praktijkondersteuner (POH) is in onze praktijk een verpleegkundige met een speciale vervolgopleiding op Hbo-niveau aan wie de huisarts bepaalde taken kan delegeren. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Thérèse vervult in onze praktijk de functie van POH somatiek.  Zij komt per1 mei 2023 in dienst als opvolger van Mieke en is alle dagen aanwezig, behalve de dinsdag.

POH somatiek
De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de zorg voor patiënten met diabetes, patiënten met hypertensie, hart-en vaatziekten en patiënten met osteoporose/osteopenie en fractuurpreventie. Ook patiënten die een cardio vasculair risico lopen krijgen begeleiding, deze is met name gericht op leefstijl. Tevens is begeleiding van patiënten die willen stoppen met roken mogelijk bij de POH. Daarnaast kan aanvullend onderzoek worden gedaan zoals ecg, vaatonderzoek, onderzoek bij geheugenproblematiek en longfunctieonderzoek. Voor mensen met een chronische aandoening betekent dit dus een uitgebreider begeleidingsaanbod. Verder kan ondersteuning plaatsvinden op zowel preventie en organisatorische taken. Zo worden er ook huisbezoeken na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname door de praktijkondersteuner gedaan om te inventariseren wat voor hulp er evt. nodig is en op wat voor manier die geboden kan worden. Binnen deze praktijk is er ook aandacht voor de ouderenzorg, samen kijken we naar de behoeften van ouderen, wat zijn hun wensen en hoe kunnen we met elkaar zo goed mogelijk de zorg verlenen op een manier waarbij we niet voorbij gaan aan de eigen regie en zelfredzaamheid van de ouderen. De praktijkondersteuner heeft vaak een coördinerende taak hierin. De POH houdt ook 1x per jaar een uitgebreid spreekuur in Eureka.

Het COPD/Astma spreekuur valt onder de zorg van praktijkverpleegkundige Hester.

POH-GGZ
Willemijn Grüter is al een aantal jaren werkzaam als POH-GGZ en werkt sinds 1 juli 2022 bij ons in de praktijk op de dinsdagmiddag en de vrijdagochtend.
Per 1 april gaat Willemijn haar spreekuur veranderen, ze werkt dan op dinsdag de gehele dag en daardoor komt het vrijdagochtend spreekuur te vervallen.

De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg. Tot het takenpakket van de POH GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (in samenwerking met de huisarts). De werkzaamheden van de POH GGZ zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie.Comments are closed.