Spreekuren en huisbezoeken

Spreekuur
Alle spreekuren zijn op afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 10 uur. Als u voor 9.00 uur belt, is het streven om u een afspraak te geven voor dezelfde dag. Tussen 11.00 en 12.00 uur en na 15.00 uur graag bellen voor uitslagen.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Wilt u het aangeven wanneer u meer tijd nodig heeft.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en het spoedeisende karakter van de klachten. De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Let op: Als u zonder afmelding niet verschijnt kunnen wij het wegblijftarief in rekening brengen.

Huisbezoek
Tot 10.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen.

Telefonisch spreekuur
Elke werkdag is er een telefonisch spreekuur waarbij u korte vragen kunt stellen of kunt informeren naar uitslagen van onderzoeken. U kunt tot 10.00 uur via de assistente een afspraak maken voor het terugbelspreekuur.

Wrattenspreekuur
Iedere tweede woensdagmiddag van de maand houden wij een wrattenaanstipspreekuur. U dient hiervoor een afspraak te maken.

 Comments are closed.